Usługi

UWAGA NOWE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI, KTÓRE BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ W LATACH: OD 11.06.2018-10.06.2019; OD 11.06.2019-10.06.2020; OD 11.06.2020-10.06.2021

Pełna treść dokumentu [PDF]

Ceny wody i ścieków obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r..

LP NAZWA MEDIA CENA (brutto) JEDNOSTKA MIARY
1. Woda 2.72 PLN cena / m3
2. Ścieki 5,84 PLN cena / m3

3. Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

L.p. Nazwa substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki Wartość dopuszczalna[mg/l] Stawka jednostkowa netto/brutto (w zł/kg)
1. Biologiczne zapotrzebowanie na tlen BZ5[mgO2/l] 1100 0,73/0,79
2. Chemiczne zapotrzebowanie na tlen ChZT [mgO2/l] 1900 0,73/0,79
3. Zawiesiny ogólne [mg/l] 750 0,73/0,79
4. Azot ogólny [mg/l] 110 0,73/0,79
5. Fosfor ogólny [mg/l] 17 0,73/0,79

Podane wyżej ceny zawierają podatek VAT 8%

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 3/2017

Prezesa Zarządu Spółki pod firmą Iławskie Wodociągi Spółka
z o.o. w Iławie z dnia 01.06.2017 roku.
w sprawie: Wprowadzenia cen za usługi i sprzęt.

§ 1

Z dniem 1 czerwca 2017 roku wprowadza się nowy cennik na usługi wykonywane przez Spółkę oraz cennik najmu sprzętu i transportu.

§ 2

Zobowiązuje się służby do stosowania w/w cenników.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Jednocześnie przestaje obowiązywać cennik prowadzony zarządzeniem Nr 4 z 2011 r.

Cenniki do pobrania

CENNIK USŁUG

CENNIK NAJMU SPRZĘTU i TRANSPORTU

CENNIK WYWOZU NIECZYSTOŚCI

CENNIK ZA ANALIZY FIZYKO-CHEMICZNE (WODA I ŚCIEKI)