Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia z lotu ptaka

Oczyszczalnia ścieków jest jednym z wydziałów Iławskich Wodociągów sp. z.o.o. Położona jest w miejscowości Dziarny oddalonej od Iławy o ok. 3km.Powierzchnia zajmowanej działki to 25 ha z czego 5 ha zajmuje wyłączony obecnie z eksploatacji staw doczyszczający .Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest przepływająca niedaleko oczyszczalni rzeka Iławka stanowiąca prawy dopływ rzeki Drwęcy.

Oczyszczalnia została przekazana do eksploatacji w roku 1991 . W założeniach projektowych powstałych w fazie koncepcji w latach 70-siątych miała przyjmować ok 30 000 m3 ścieków /doba i obsługiwać 100 tysięczną aglomerację. Nigdy tyle ścieków nie dopływało do oczyszczalni . Maksymalna ilość ok 9000 m3/d. Obecnie przyjmujemy śr. ok 4800 m3/d. Liczba mieszkańców ok 32 tysięcy. Oczyszczalnia przyjmuje przede wszystkim ścieki bytowe z 20 % udziałem ścieków przemysłowych z zakładu uboju i przetwórstwa mięsa drobiowego ( ok 1000 m3/d ) . Stąd stosunkowo duże ładunki w ściekach surowych ( średni BzT5 za rok 2014 wyniósł 1123 mg /dm3, CHZT -1853 mg/dm3). Duża buforowość ciągu technologicznego (przewymiarowane obiekty) oraz długie czasy przetrzymanie ścieków pozwalają uzyskiwać parametry wylotu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym . Duże ładunki w ściekach surowych przekładają się na stosunkowo dużą produkcję biogazu. Dodatkowo od roku 2013 rozpoczęliśmy proces kofermentacji aplikując do komór fermentacyjnych emulsję tłuszczową pozyskaną z podczyszczalni ścieków z ubojni drobiu. Zmieniliśmy także system pracy komór fermentacyjnych z szeregowego na równoległy. W tej chwili każda komora otrzymuje jednakowy wsad w skład którego wchodzi osad surowy po osadnikach wstępnych, osad nadmierny o raz koferment w ilości ok 5m3/d. Dzięki tym działaniom osiągnęliśmy produkcję biogazu na poziomie ok 2700 m3/d. Wyprodukowany biogaz wykorzystujemy w 100% jako paliwo w jednostkach kogeneracyjnych . W tej chwili mamy dwa kogeneratory o łącznej mocy 440 kW energii elektrycznej. W miesiącu listopadzie nastąpi uruchomienie trzeciej jednostki o mocy 250 kW.

Oczyszczalnia jest w tej chwili w 100 % samowystarczalna pod kątem zapotrzebowania obiektu na energię cieplną- nadwyżka ciepła kierowana jest do słonecznej suszarni osadów pościekowych w celu podniesienia temperatury posadzki i suszenia osadów także od dołu. Zapotrzebowanie obiektu na energię elektryczną pokrywamy w tej chwili na poziomie ok. 95 %. Dodatkowe źródła dochodu dla oczyszczalni do zielone i żółte certyfikaty .

W latach 2002 – 2013 przeprowadzono trzy etapy modernizacji oczyszczalni .

I etap to modernizacja części biologicznej pod kątem biologicznej redukcji biogenów.

II etap to modernizacja komór fermentacyjnych oraz ciągu przeróbki osadów pofermentacyjnych.

W ramach tego zadania wybudowano między innymi słoneczną suszarnię osadów pościekowych oraz zakupiono drugą jednostkę kogeneracyjną .

III etap to modernizacja części mechanicznej ciągu technologicznego oczyszczalni w ramach której zmodernizowano tłuszczowniki, piaskowniki wraz z separatorem piasku , osadniki wstępne i wtórne .

Łączny koszt przeprowadzonych kolejnych etapów modernizacji obiektów wyniósł 14.535,641 .00 zł z czego dotacje z różnych programów pomocowych wyniosły – 8.815,826,00 zł co stanowi dofinansowanie na poziomie – 60,64%.

Kontakt:

Kierownik oczyszczalni – mgr Piotr Kowalski89 6485133

Z-ca kierownika – mgr inż. Krzysztof Draszewski 89 6485133

Laboratorium – Anna Zadrożna89 6485133

Do pobrania:

http://www.freeiconspng.com/uploads/ppt-icons-free-icons-in-file-icons-vs-2--icon-search-engine--6.pngPrezentacja – oczyszczalnia

http://solectwojelonek.pl/wp-content/uploads/2014/05/pdf-ico.pngWykorzystywanie odnawialnych źródeł energii do suszenia osadów ściekowych