Dział Techniczny

Dział techniczny

Czym zajmuje się dział techniczny?

 

  •  opracowywanie warunków technicznych przyłączania do sieci wod-kan.
  •  uzgadnianie dokumentacji projektowej
  • nadzór nad procesami inwestycyjnymi Spółki
  • kontrola wykonywanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych
     

Kontakt:

Oczyszczalnia Ścieków (Dziarny k. Iławy)

Kierownikmgr inż. Piotr Detyna

Z-ca Kierownikainż. Elżbieta Ogonowska

nr.tel.89 6443131