Ogłoszenia i przetargi

  • -

Informacja o godzinach pracy Kasy w dniu 21 grudnia 2016 r.

Uprzejmie informujemy ,że w dniu 21 grudnia 2016r. Kasa czynna będzie w godzinach 7:00 – 10:00. Za utrudnienia przepraszamy.


  • -

Przetarg na rozbudowę suszarni osadów ściekowych

Przetarg nieograniczony na rozbudowa słonecznej  suszarni osadów  ściekowych-hala nr 2

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wodna 2
14-202 Iława
tel. 89 648 51 23
Zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:
Rozbudowa słonecznej suszarni osadów ściekowych – hala nr2 .

Dokumenty do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]
Formularze do edycji [DOC]
Projekt Budowlany [ZIP]

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania (dodano dnia 19.10.2016) :
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania [PDF]
[Zał.1] Odwołanie KIO [PDF]

Wyjaśnienia treści SIWZ (dodano dnia 26.10.2016) :
Wyjaśnienia SIWZ [PDF]
[Zał.1]Badania gruntu – Dziarny [PDF]


Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

(dodano dnia 27.10.2016)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [PDF]
Zmiana terminu składania ofert [PDF]


Wyjaśnienia treści SIWZ (dodano dnia 28.10.2016):
Wyjaśnienia SIWZ [PDF]


Modyfikacja treści SIWZ (dodano dnia 31.10.2016:
Modyfikacja treści SIWZ [PDF]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [PDF]
Załączniki w wersji edytowalnej – modyfikacja 24.10.2016 [DOC]


Wyjaśnienia treści SIWZ (dodano dnia 07.11.2016) :
Wyjaśnienia SIWZ [PDF]


Wyjaśnienia treści SIWZ (dodano dnia 08.11.2016) :
Wyjaśnienia SIWZ [1] [PDF]

Wyjaśnienia SIWZ [2] [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dodano dnia 08.11.2016) :
Ogłoszenie [PDF]


Zmiana terminu składania ofert (dodano dnia 08.11.2016) :
Zmiana terminu składania ofert [PDF]

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

(dodano dnia 14.11.2016) :

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [PDF]

Zmiana terminu składania ofert [PDF]
Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

(dodano dnia 21.11.2016) :

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[PDF]

Zmiana terminu składania ofert [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (dodano 29.11.2016)

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dodano 05.12.2016)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dodano 19.12.2016)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [PDF]

 
  • -

  • -

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczony na Gospodarka osadowa – modernizacja stacji zagęszczania osadów przez zakup urządzenia do zagęszczania osadów

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wodna 2
14-202 Iława
tel. 89 648 51 23
zakończenie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 418 000 euro na:
Gospodarka osadowa – modernizacja stacji zagęszczania osadów przez zakup urządzenia
do zagęszczania osadów.


Dokumenty do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]


  • -

Ogłoszenie o przetargu – Gospodarka osadowa – modernizacja stacji zagęszczania osadów przez zakup urządzenia do zagęszczania osadów

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wodna 2
14-202 Iława
tel. 89 648 51 23
zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 418 000 euro na:
Gospodarka osadowa – modernizacja stacji zagęszczania osadów przez zakup urządzenia
do zagęszczania osadów.


Dokumenty do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 [PDF]
Formularze do edycji [DOC]

Odpowiedzi na zapytania przetargowe.

Odpowiedzi na zapytania 1-8 do SIWZ. [PDF]


  • -

  • -

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie i montaż fabrycznie nowego agregatu kogeneracyjnego

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wodna 2
14-202 Iława
tel. 89 648 51 23
ogłasza zakończenie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 414 000 euro na wykonanie i montaż fabrycznie nowego agregatu kogeneracyjnego na oczyszczalni ścieków w Dziarnach koło Iławy .


Dokumenty do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. [PDF]


  • -

Ogłoszenie o przetargu – wykonanie i montaż fabrycznie nowego agregatu kogeneracyjnego


Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wodna 2
14-202 Iława
tel. 89 648 51 23
zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 414 000 euro na wykonanie i montaż fabrycznie nowego agregatu kogeneracyjnego na oczyszczalni ścieków w Dziarnach koło Iławy .


Dokumenty do pobrania:

Zmiana treści ogłoszenia z dnia 04.05.2015r. [PDF]
Pełna treść ogłoszenia [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 [PDF]
Formularze do edycji [DOC]

Odpowiedzi na zapytania przetargowe.

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ z dnia 08.05.2015r. [PDF]
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 11.05.2015r. [PDF]


  • -

Ogłoszenie o przetargu – samochód specjalny do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wodna 2
14-202 Iława
tel. 89 648 51 23
zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 414 000 euro na dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody.

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]
Załącznik nr 1 [PDF]
Załącznik nr 2 [PDF]
Formularze do edycji [DOC] 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]


  • -

Ogłoszenie o przetargu – dostawa środka do flokulacji osadu wstępnego

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wodna 2
14-200 Iława
tel. 089/648-51-23
ogłaszają zakończenie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 387 000 euro na Dostawę środka do flokulacji osadu wstępnego.

Dokumenty do pobrania [zip]

Pełna treść wyników postępowania[PDF]