Ogłoszenie o przetargu na ” Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie monitoringu on-line w procesie oczyszczania ścieków”

  • -

Ogłoszenie o przetargu na ” Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie monitoringu on-line w procesie oczyszczania ścieków”

Ogłoszenie o przetargu na ” Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie monitoringu on-line w procesie oczyszczania ścieków”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [PDF]

Załączniki w wersji edytowalnej[DOC]

Dodano dnia 12.02.2018 :

Modyfikacja treści SIWZ 12.02.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ 12.02.2018